Bugetare participativă Municipiul Aiud
Ediția 2022

Timp rămas pentru depunerea proiectelor

Ce trebuie să știi despre depunerea de proiecte

1 Iunie - 29 Iulie


 • Propunerile trebuie să se încadreze într-unul din următoarele domenii:
  - Infrastructură stradală: zone pietonale, alei, trotuare, aliniamente stradale , scuaruri - amenajare / reamenajare
  - Zone de agrement, spații verzi, locuri de joacă, spații publice – achiziție mobilier urban, iluminat public, etc. sau amenajare / reamenajare
  - Mobilitate, accesibilitate, siguranța circulației, soluții de eficientizare a traficului
  - Infrastructură sportivă, educațională, culturală, de sănătate sau socială
  - Smart City
  - Sprijinirea antreprenoriatului local și a producătorilor locali
  - Protecția mediului înconjurător
  - Turism

 • Fiecare participant poate depune unul sau mai multe proiecte.

 • Fiecare propunere ar trebui să aibă un cost total de cel mult 40.000 RON (inclusiv TVA).

Care sunt criteriile pe care trebuie să le îndeplinească propunerile pentru a fi supuse votului cetățenilor?

 1. Să corespundă unui obiectiv de interes general.

 2. Să fie sau să poată fi asimilate unei investiții aflate în aria de competenţă a Primăriei Municipiului Aiud şi care vizează un spaţiu public.

 3. Să nu intre în aria altor programe ale Primăriei Municipiului Aiud cum sunt finanţările destinate ONG – urilor , structurilor sportive , etc.

 4. Să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale municipalităţii aflate în derulare.

 5. Să nu aibă un caracter comercial sau publicitar.

 6. Să nu aibă un caracter politic sau etnic.

 7. Să nu genereze cheltuieli de funcţionare importante (întreţinere, plata unor drepturi de autor etc.) după implementare.

 8. Să fie clar delimitate spaţial şi să nu fie prea vagi.

 9. Să se încadreze în bugetul maxim alocat unui proiect.

 10. Similitudinea conținutului propunerilor sau proximitatea spaţială a acestora ar putea duce la integrarea diferitelor propuneri într-un singur proiect.

CE ESTE BUGETAREA PARTICIPATIVĂ?

Bugetarea participativă este un proces derulat de Primăria Municipiului Aiud, prin care ideile şi iniţiativele comunităţii se manifestă şi se transformă în realitate. Este un proces deschis, incluziv şi transparent prin care membrii comunităţii se implică direct în formularea deciziilor privind priorităţile de cheltuire a banilor din bugetul local.

Gândiți-vă la bugetul familiei dumneavoastră și la modul în care vă dobândiți și vă cheltuiți banii. Apoi imaginați-vă o familie de câteva mii de ori mai mare (comunitatea locală în care trăiți și munciți) care are de colectat și de cheltuit o sumă mai mare de bani (bugetul local).

MAI MULTE INFORMAȚII

ANUNȚURI