1

1 iunie – 29 iulie 2022

Depunerea proiectelor

 • pentru a putea trimite propuneri de proiecte sau pentru a putea vota, este obligatorie înregistrarea pe platforma aiud.decide.direct, adaptată pentru dispozitivele mobile
 • fiecare cetățean poate formula una sau mai multe propuneri de proiecte (câte un proiect pentru fiecare domeniu)
2

1 august – 15 septembrie 2022

Analiza proiectelor

 • propunerile de proiecte vor face obiectul unei analize tehnice şi legale
 • în urma acestei verificări, se va stabili lista proiectelor eligibile
 • Primăria poate unifica mai multe proiecte cu același obiect și le poate supune la vot în această nouă formă, cu înștiințarea prealabilă a deponenților
 • fiecare persoană al cărei proiect a fost declarat neeligibil poate să primească, la cerere, un răspuns scris cuprinzând motivele pentru care propunerea a fost declarată neeligibilă
 • toate proiectele declarate eligibile urmează să fie supuse votului cetăţenilor
3

16 septembrie – 31 octombrie 2022

Etapa de vot

 • în acestă etapa, fiecare cetățean poate alege 3 proiecte indiferent de categorie/domeniu
4

1 Noiembrie 2022

Validarea voturilor

 • Primăria se va asigura că procesul de votare este valid
5

1 noiembrie 2022

Afişarea rezultatelor finale

 • lista proiectelor care vor fi implementate se va stabili în funcție de numărul de voturi
 • proiectele câștigătoare urmează să fie implementate începând cu anul 2023