Pot participa la procesul de bugetare participativă cetăţenii care locuiesc în Municipiul Aiud şi au vârsta de cel puţin 16 ani. Cei care doresc să participe trebuie să se înscrie în platforma bugetării participative aiud.decide.direct.

Propunerile sunt depuse exclusiv de cetățeni, în mod individual.

Propunerile pot fi trimise prin intermediul platformei Bugetării Participative aiud.decide.direct sau cu ajutorul reprezentanților Primăriei, la Sediul Primăriei municipiului Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, în intervalul următor:

 • Luni, Marți și Joi – între orele 08:00 – 16:00
 • Miercuri – între orele 08:00 – 18:00
 • Vineri – între orele 08:00 – 14:00

Propunerile trebuie să se încadreze într-unul din următoarele domenii:

  1. Infrastructură stradală: zone pietonale, alei, trotuare, aliniamente stradale , scuaruri – amenajare / reamenajare

  2. Zone de agrement, spații verzi, locuri de joacă, spații publice – achiziție mobilier urban, iluminat public, etc. sau amenajare / reamenajare

  3. Mobilitate, accesibilitate, siguranța circulației, soluții de eficientizare a traficului

  4. Infrastructură sportivă, educațională, culturală, de sănătate sau socială

  5. Smart City, respectiv Oraș digital

  6. Sprijinirea antrepreniriatului local și a producătorilor locali

  7. Protecția mediului înconjurător

  8. Turism

Chiar dacă propunerea poate fi încadrată în mai multe domenii, deponentul trebuie să opteze pentru domeniul pe care îl consideră cel mai potrivit.

a. Să corespundă unui obiectiv de interes general.

b. Să fie sau să poată fi asimilate unei investiţii aflate în aria de competenţă a Primăriei Municipiului Aiud şi care vizează un spaţiu public.

c. Să nu intre în aria altor programe ale Primăriei Municipiului Aiud cum sunt finanţările destinate ONG-urilor, structurilor sportive etc.

d. Să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale municipalităţii aflate în derulare.

e. Să nu aibă un caracter comercial sau publicitar.

f. Să nu aibă un caracter politic sau etnic.

g. Să nu genereze cheltuieli de funcţionare importante (întreţinere, plata unor drepturi de autor etc.) după implementare.

h. Să fie clar delimitate spaţial şi să nu fie prea vagi.

i. Să se încadreze în bugetul maxim alocat unui proiect.

Propunerile vor fi luate în considerare în mod corespunzător cu condiția respectării criteriilor de eligibilitate.

Fiecare propunere trebuie să aibă un cost total de cel mult 40.000 RON (inclusiv TVA).

Bugetul primei ediții a procesului de bugetare participativă din municipiul Aiud este de 80.000 RON (inclusiv TVA). În funcție de bugetul propus al proiectelor câștigătoare, pot fi finanțare două sau mai multe proiecte.

Prin precizarea cât mai concretă a detaliilor va fi posibilă o analiză care să permită o bugetare riguroasă și un termen pentru implementare. Propunerile prea generice ar putea să facă dificilă sau imposibilă implementarea.

Cetățenii care doresc acest lucru pot completa propunerea cu documentele pe care le consideră relevante (fotografii, hărți, planuri de localizare etc.). Vor fi acceptate numai atașamentele trimise în format PDF, până la o limită de 5 MB și atașamentele trimise în format JPG, JPEG, PNG, până la o limită de 1 MB.

Primăria Municipiului Aiud va realiza o analiză tehnică a tuturor propunerilor depuse de cetățeni. În urma analizei, propunerile supuse votului vor păstra ideea iniţială, dar ele vor fi adaptate de către serviciile din cadrul municipalităţii, care vor estima mai exact costurile implicate, posibilităţile concrete de acţiune și timpul de execuție.

Dacă se constată că unele propuneri sunt similare în ceea ce privește conținutul sau proximitatea spaţială, poate fi justificată integrarea acestora într-un singur proiect, cu înștiințarea prealabilă a deponenților.

Cetățenii care depun propuneri care nu ajung să fie supuse votului au dreptul să primească, la cerere, explicaţii privind motivele acestei decizii.

Odată depusă pe platformă, propunerea nu mai poate fi modificată de către persoana care a propus-o.

Da, serviciile din cadrul municipalității vor realiza o analiză tehnică a tuturor propunerilor depuse de cetățeni. Propunerile care respectă parametrii definiți vor fi supuse la vot.

Fiecare participant poate depune maxim o propunere pentru fiecare domeniu, prin platforma bugetării participative.

Votarea este restrictionată la teritoriul Municipiului Aiud Pentru a putea vota este necesar ca în momentul votului să vă aflați pe raza Municipiului Aiud și să permiteți accesul la locația dumneavoastră. Platforma aiud.decide.direct colecteaza date despre locația dumneavoastră doar în momentul votului pentru a asigura respectarea procedurii de votare.

Votul are loc într-o singură etapă. Fiecare cetățean poate alege 3 proiecte indiferent de domeniu/categorie. Un proiect poate fi votat o singură dată.

Votarea online presupune înregistrarea prealabilă pe platformă.

Informații suplimentare cu privire la bugetarea participativă puteți obține prin email la adresa office@aiud.ro, telefon 0258 861 310 sau la Sediul Primăriei municipiului Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, în intervalul următor:

 • Luni, Marți și Joi – între orele 08:00 – 16:00
 • Miercuri – între orele 08:00 – 18:00
 • Vineri – între orele 08:00 – 14:00

La sediul Primăriei Municipiului Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, în intervalul următor:

 • Luni, Marți și Joi – între orele 08:00 – 16:00
 • Miercuri – între orele 08:00 – 18:00
 • Vineri – între orele 08:00 – 14:00

sau la telefon 0258 861 310

 • Să exprim problemele cu care mă confrunt şi să propun soluţii pentru acestea.
 • Să fiu ascultat, înţeles şi să văd că părerea mea chiar contează.
 • Să formulez idei şi iniţiative proprii pentru ca viaţa să fie mai bună şi mai plăcută în cartierul şi în oraşul meu.
 • Să particip efectiv la stabilirea priorităţilor în cheltuirea banilor comunităţii noastre locale.
 • Să am ocazia de a-mi transforma ideile în proiecte ale comunităţii.